Kristian med familien

Familien består af min kone, Lisa, og vores to børn Katrine og Asmus.


Vi bor i Bagsværd med den dejligste have og skønt orangeri (læs: drivhus). Tæt på offentlig transport så arbejdet i centrum af København nemt kan nås.


Kristian i arbejdsmæssig sammenhæng

Min arbejdsplads, Nykredit, ligger på Kalvebod Brygge 47.

Jeg er uddannet civilingeniør. I de seneste 13 år har jeg haft fokus på brug af IT til at opnå forretningsmæssige benefits. I dag i Nykredit, hvor jeg virker som forretningsanalytiker involveret i projekter (fra start til slut) med fokus på at levere løsninger til overholdelse af europæiske myndighedskrav. Tidligere i min Nykreditansættelse har jeg virket som metodekonsulent og sparret med de mange IT projekter, der løbende udbygger Nykredits forretningsmæssige platform. Jeg har uddannet projektdeltagere i forretningsmodellering, begrebsmodellering og specificering af funktionalitet vha. use cases. I min ansættelse ved 3Dfacto udnyttede jeg min ingeniørbaggrund til at validere og konsistenstjekke den domæneviden, som kunderne bidrog med ved opbygning af produktkonfiguratorer.